O liposomach


Pierwszy raz terminu ,,liposom" użyto w latach 60. Wtedy też brytyjski hematolog Alec Bangham, nazywany często ojcem liposomów, odkrył te niezwyłe struktury i opisał szczegółowo ich budowę oraz działanie.

Po 10 latach produkty liposomalne zaczęły powoli wchodzić do użytku. Jako pierwsza potencjał drzemiący w technologii enkapsulacji liposomalnej dostrzegła branża famraceutyczna. Do sprzedaży zaczeły trafiać pierwsze leki zamknięte w tych innowacyjncy otoczkach. Nieco później w drugiej połowie lat 80 wprowadzono do sprzedaży pierwsze kosmetyki oparte na liposomach jako nośniku substancji aktywnej.

 

Na poczatku produkty liposomalne były trudno dostępne, a ich ceny były dosyć wysokie. Wysoka cena miała związek z bardzo dużymi kosztami procesu tak zwanej enkapsulacji liposomalnej. Wraz z upływem lat technika się rozwineła i opracowano doskonalsze metody wytwarzania liposomów i zamykania w nich dowolnych składników. Pozwoliło to na znaczne obniżenie kosztów produkcji, a tym samym ceny wyrobu gotowego.

Liposomy weszły do powszechnego użytkowania, a ich cena stała się znacznie bardziej dostępna dla większej liczby konsumentów.

 

Czym są liposomy i jak są zbudowane ?

 

Liposomy to niewielkie kuliste struktury powstające z organicznych związków lipidowych (pewien rodzaj tłuszczów) - fosfolipidów. Liposomy formują się w trakcie naturalnemu procesu (reakcji), zachodzącej w momencie, gdy fosfolipidy zostaje umieszczone w wodzie lub w roztworze wodnym. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków w sposób samoistny formują początkowo puste nano pęcherzyki, w których natychmiast można umieścić każdą substancje aktywną.


 

Substancja aktywna przenika do wnętrza otoczki lipidowej w trakcie procesu intensywnego mieszania, w czasie którego następuje otwarcie liposomu i przenikanie do jego wnętrza składników aktywnych.


 

Liposom ActiNovo posiada specyficzną dwuwarstwową budowę cząsteczkową, tworzącą ,,otoczkę" zamykającą we wnętrzu substancje. W liposomie można z powodzeniem umieścić substancje rozpuszczalne w wodzie, jak i w tłuszczach (ze względu na występowanie przestrzeni wodnej i tłuszczowej). Liposomy to zaawansowany technicznie system transportu substancji aktywnych bezpośrednio do komórek.

Powłoka tłuszczowa liposmów przypomina swego rodzaju naturalną kapsułkę. Swoją strukturą liposom wykazuje szczególne podobieństwo do błony komórkowej, która otacza każdą żywą komórkę. Składa się z substancji naturalnie występującej w organizmie człowieka – fosfatydylocholiny.

 

Istota działania technologii enkapsulacji liposomalnej

 

Istotą działania liposomu jest jego budowa. Zastosowanie biologicznie podobnych do naszych komórek fosfolipidów sprawia, że preparaty wykorzystujące technologie liposomalną są niezwykle dobrze przyswajane i w 100% biologiczne dostępne. Produkty liposomalne są idealnym nośnikiem substancji aktywnych, zapewniając ich bezpieczny transport do komórek.

 

Warstwa lipidowa zapewnia, że cenna zawartość ukryta we wnętrzu fosfolipidów jest chroniona przed działaniem niekorzystnych czynników w trakcie transportu przez układ pokarmowy, takich jak kwasy żołądkowe czy enzymy trawienne. Dzięki temu substancja aktywna w nienaruszonym stanie jest wchłaniana do krwiobiegu i natychmiast dostaje się do komórek. Otoczka lipidowa sprawia również, że witaminy i minerały nie są uwalniane, aż do momentu, w którym liposom nie zostanie zaaobsorbowany do wnętrza komórki.


 

Biologiczne podobieństwo liposomów do ludzkiej błony komórkowej pozwala na wysoką wchłanialność. Błona komórkowa nie traktuje liposomów jak substancje obcą co pozwala zabsorbować liposomy do jej wnętrza. W komórce substancja aktywna jest uwalniania i wraz z elementami składowymi otoczki (woda, fosfolipidy zawierająca dobroczynną fosfatydylocholinę) jest odpowiednio wykorzystywana przez organizm.

Rys. Fuzja liposomu z komórką poprzez błonę komórkową.

Praca własna na podstawie: C.Kelly, C.Jefferies, S.A. Cryan Targeted Liposomal Drug Delivery to Monocytes and Macrophages, Journal of Drug Delivery 2011

 

 

 


Bezpieczeństwo

Produkty liposomalne są niezwykle bezpieczne dla organizmu. Suplementy diety w takiej postaci są łagodniejsze od tradycyjnych form. Produkt ActiNovo nie zawiera substancji wiążących, wypełniaczy, substancji przeciwzbrylających, słodzików i substancji aromatyzujących, a także innych dodatków, które często mogą wywoływać nieporządane efekty oraz przyczyniać się do zmniejszenia wchłanialności substancji aktywnych.


 

Liposom pozwala na wyeliminowanie zagrożen związanych z dostarczaniem substancji odżywczych poprzez iniekcję dożylną. Substancje w formie liposomów nie narażają osobę przyjmującą różne substancje na zakażenie wirusami takimi jak na przykład HIV, WZW typu C.

Do przyjęcia porcji preparatu nie jest konieczna wizyta w szpitalu/ przychodni w celu podłączenia kroplówki dożylnej oraz nadzór personelu. Wystarczy odmierzyć porcję i przyjąć substancje doustnie.

Liposomy są również świetnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, borykającymi się z nieprawidłowym stanem przewodu pokarmowego (np. z wrzodami żołądka). Liposomy nie wpływają na przewód pokarmowy, a substancja aktywna jest odizolowana od niego powłoką lipidową, dzięki czemu nie podrażnia tkanek.

 

PRODUKTY